בירה מדבש - כשרות:

בגירסת הניסוי מדובר על בישול ביתי מרכיבים כשרים לפסח: כשות, שמרי יין ודבש.

מצורף צילום תעודות הכשרות עבור הרכיבים.
אנו שומרי כשרות והבישול נעשה בכלים כשרים לפסח ותוך הקפדה על כל מה שנדרש בתהליך.

במקביל התחלנו לעבוד על כשרות רשמית מרבנות הר חברון לקראת הייצור העתידי.

הדבש:

הכשות:

שמרי היין: